Taksa notarialna i opłaty

Przy sporządzaniu aktów notarialnych notariusz pobiera następujące opłaty: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od darowizny, opłatę sądową, taksę notarialną.

Przykładowe opłaty za niektóre czynności notarialne:

- testament zwykły około 70,- zł,
- poświadczenie kopii z oryginałem 7,- zł za jedną stronę dokumentu,
- poświadczenie podpisu na dokumencie od 25,- zł,
- umowa majątkowa małżeńska (rozdzielność majątkowa) około 500,- zł,
- pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego od 50,- do 137,- zł.

 

Notariusz oprócz taksy notarialnej pobiera:

- podatek VAT od taksy notarialnej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych),
- podatek od darowizny (ustawa o podatku od spadków i darowizn),
- opłaty sądowe za wpisy do księgi wieczystej (ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

taksa notarialna
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od spadku i darowizn
opłaty sądowe